5η ΓΕΝΙΚΗ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς: ‘Όλα τα μέλη Ν.Ο.Κ.

Σας καλούμε στην 5η γενική-εκλογική συνέλευση του ομίλου μας, στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 07:00 το απόγευμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Παραλιμνίου όπου εδρεύει και ο όμιλος μας. .

Πρόγραμμα Γενικής Συνέλευσης:

5:00-6:45 μ.μ. : Υποβολή υποψηφίων

7:00 μ.μ. : Έναρξη Γενικής Συνέλευσης

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή τριμελής εφορευτικής επιτροπής, προέδρου και γραμματέα της γενικής συνέλευσης
  2. Περιεκτική Έκθεση και Έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Ελεγμένη Ταμειακή Έκθεση για τις χρονιές 2019, 2020, 2021.
  4. Παρατηρήσεις κα συζητήσεις επί της λογοδοσίας του Δ.Σ. και της ταμειακής έκθεσης.
  5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Ελεγκτών.
  6. Άλλο θέμα υποβληθεί γραπτώς από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (μπορείτε να αποταθείτε στον γραμματέα Μαυρίκιο Μαυρουδή 99475095)

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του σωματείου τα οποία έχουν διευθετήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις ως προς το σωματείο (ετήσια συνδρομή) και έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Δικαίωμα εκλογής ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλα τα μέλη τα οποία έχουν διευθετήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τα οποία έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία των εκλογών τουλάχιστον 6 μήνες ως μέλη του Σωματείου. Ο πρόεδρος του Σωματείου εκλέγεται σε χωριστή μυστική ψηφοφορία από τα μέλη. Υποβολές υποψηφίων μπορούν να γίνουν στο γραμματέα (99475095) και πριν τη γενική συνέλευση.

Τα μέλη του Δ. Σ. καταρτίζονται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή τους και συνέρχονται στην πρώτη συνεδρία.

Η παρουσία όλων είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων του σωματείου.

Με εκτίμηση

Λοΐζος Λοΐζου – Πρόεδρος

Μαυρίκιος Μαυρουδή – Γραμματέας