Φιλοσοφία μας

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της άθλησης στις μικρές ηλικίες, έχουμε ορίσει ως βασικό προσανατολισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης

τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι και την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων του παιδιού για την κολύμβηση.

Η κολύμβηση για τους ενήλικες όταν γίνεται σωστά, μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, προσφέρει ευεξία και ψυχική ισορροπία, δυναμώνει το σώμα, θεραπεύει τους τραυματισμούς.

Επιδίωξη μας είναι, μέσα από τα προγράμματα μας,  το κολύμπι να γίνει για κάθε μέλος,  ένα νέος τρόπος ζωής.